Chiến thắng Truông Bồn

Hội thảo “Truông Bồn - Giá trị lịch sử, bảo tồn và phát huy”

Sáng 2-11 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Truông Bồn - Giá trị lịch sử, bảo tồn và phát huy”. Đây là hoạt động ý nghĩa trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Truông Bồn lịch sử (31-10-1968 – 31-10-2018).