Chiến binh của mẹ!

Thiên thần 4 tuổi hiến giác mạc lúc ra đi

Người mẹ hôn từ biệt đứa con bé bỏng và thì thầm: "Chiến binh của mẹ! Con giỏi và kiên cường lắm, giờ hãy tặng lại giác mạc để giúp những người khác tìm lại ánh sáng nhé chàng trai"....