Chiếm đoạt 4

Giám đốc công ty bảo vệ cầm cố 9 ô tô chiếm đoạt 4,5 tỷ đồng

Cần tiền tiêu xài và trả nợ, Tuấn thuê 9 ôtô sau đó mang cầm cố chiếm đoạt 4,5 tỷ đồng.