Chỉ thị số 47-CT/TW

Xây dựng thêm các Phòng Cảnh sát PCCC

Ngày 1-9, tại TP Hồ Chí Minh, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 31-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố năm 2015 và những năm tiếp theo.