Chỉ thị số 05

Thủ tướng ban hành Chỉ thị cấp bách chống dịch

Chiều 28/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Lan tỏa những tấm gương điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 05

Ngày 20-8, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.