Chỉ số an toàn UL

Việt Nam đứng thứ 76 về Chỉ số an toàn quốc gia

Việt Nam được đánh giá là quốc gia ngày càng cải thiện mức độ an toàn khi Chỉ số An toàn UL hiện đứng thứ 76 trên tổng số 187 nước trên thế giới – tăng 11 bậc so với năm 2010.