Chỉ số Cải cách hành chính

Công bố kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính trong CAND năm 2017

Ngày 3-11, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai thi hành Nghị quyết 08-NQ/ĐUCA ngày 1-8-2017 của Đảng ủy Công an Trung ương; công bố kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính trong CAND năm 2017 và tập huấn chuyên sâu Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự trực tuyến tại 2 điểm cầu Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp hạng cao về chỉ số cải cách hành chính

Vừa qua, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017.