Chi hội Nhà báo Tạp chí CAND

Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí CAND nhiệm kỳ 2020-2022

Ngày 4/6, Chi hội Nhà báo Tạp chí CAND đã tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2022.