Chạy việc

Lừa chạy việc làm, nguyên Phó Chủ tịch xã bị bắt

Với cương vị Phó Chủ tịch xã, ông Hiền đã nhận tiền của một người hứa xin việc cho con gái người này nhưng sau đó, ông Hiền đã tìm cách né tránh và cũng không chịu trả lại tiền.