Chánh án TAND tỉnh Phú Yên

Cựu Chánh án TAND tỉnh Phú Yên cùng 3 cộng sự “rút ruột” tiền tỷ bằng cách nào ?1

Từng ngồi chế chủ tọa nhiều phiên tòa xử án nhưng một Chánh án tòa án cấp tỉnh đã phải vào vòng tố tụng hình sự cùng với ba cộng sự chỉ vì tham ô công quỹ bằng nhiều thủ đoạn 

Cựu Chánh án TAND tỉnh Phú Yên cùng 3 cộng sự bị truy tố

Cựu chánh án cùng ba cộng sự đảm nhiệm công tác tài chính - kế toán cấu kết "rút ruột" công quỹ hơn 2,8 tỷ đồng nên phải vào vòng tố tụng hình sự và chuẩn bị hầu toà