Chánh án TAND TP Hà Nội Nguyễn Hữu Chính

Giải quyết các vụ án lớn, trọng điểm về kinh tế, tham nhũng vào tháng 8

Theo Chánh án  TAND TP Hà Nội Nguyễn Hữu Chính, những tháng cuối năm nay sẽ tập trung giải quyết tốt các vụ án lớn, trọng điểm về kinh tế, chức vụ, tham nhũng…trong đó có xét xử vụ án giết người, chống người thi hành công vụ ở xã Đồng Tâm vào tháng 8.