Cát đỏ

Đạo diễn Lưu Trọng Ninh trở lại cùng “Cát đỏ”

Gần 4 năm sau “Thương nhớ ở ai”, đạo diễn Lưu Trọng Ninh tiếp tục trở lại cùng người xem truyền hình với bộ phim “Cát đỏ”.