Cấp tín dụng doanh nghiệp online 24h

HDBank triển khai chương trình “Cấp tín dụng doanh nghiệp online 24h”

Ngày 7/8, tại TP Hồ Chí Minh, HDBank triển khai chương trình “Cấp tín dụng doanh nghiệp online 24h”. Hoạt động này hướng đến lợi ích tốt nhất và sự thuận tiện cao nhất cho khách hàng.