Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuân

Phấn đấu thông tuyến Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vào cuối 2020

Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, Ban điều hành, cán bộ quản lý, kỹ sư, người lao động của dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đã ăn Tết xa nhà, bám công trường thi công, đáp ứng tiến độ chung của toàn dự án.