Cao Ngọc Ánh

Xây dựng và thí điểm chi trả khám chữa bệnh theo nhóm chẩn đoán liên quan

Theo Thạc sỹ Cao Ngọc Ánh, Vụ Kế hoạch Tài chính thuộc Bộ Y tế cho biết, Đề án xây dựng và thí điểm phương thức chi trả chi phí khám chữa bệnh theo nhóm chẩn đoán liên quan - phân loại từng trường hợp bệnh theo chẩn đoán và các đặc điểm khác của người bệnh như tuổi, giới, mức độ nặng nhẹ của bệnh, bệnh đi kèm và các thủ thuật được thực hiện - được triển khai tại 5 tỉnh là Ninh Bình, Hà Nam, Quảng Bình, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu từ năm 2015 – 2020.