Cảnh sát QLTGTG và THAHS tại cộng đồng

Làm tốt công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự tại cộng đồng

“Giúp người phạm tội hoàn lương, không tái phạm không chỉ giúp cho chính người đó và gia đình mà còn làm giảm tội phạm, giúp xã hội bình yên hơn, an toàn hơn” – Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh.