Cảng nhập thiết bị

Dự án nhiệt điện Sông Hậu 1 sẽ hoàn thành đúng tiến độ

Ngày 15-6, tại Trung tâm Điện lực Sông Hậu (huyện Châu Thành, Hậu Giang), Công đoàn Dầu khí Việt Nam phối hợp với Ban QLDA Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1, Tổng công ty lắp máy Việt Nam (Lilama), Tổng công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), tổ chức Lễ phát động thi đua trên công trường Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 và khánh thành Cảng nhập thiết bị thuộc Trung tâm điện lực Sông Hậu.