Cảng hàng không Liên Khương

Tăng cường quản lý thiết bị bay sau ảnh hưởng an toàn sân bay Liên Khương

Các thiết bị bay không người lái đã gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt là gây uy hiếp đến hoạt động an ninh, an toàn hàng không tại khu vực Cảng hàng không Liên Khương.