Cải thiện Hệ thống Thống kê quốc gia Việt Nam

Italia hỗ trợ cải thiện Hệ thống Thống kê quốc gia Việt Nam

Ngày 8-11, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê ( Bộ KH&ĐT) tổ chức thông báo kết quả giữa kỳ của của Dự án Cải thiện Hệ thống Thống kê quốc gia Việt Nam do Cơ quan Hợp tác phát triển Italia (AICS) tài trợ. Tham dự sự kiện có ngài Antonio Alessandro, Đại sứ Italia tại Việt Nam, bà Roberta Fontana, Giám đốc Dự án.