Cá sấu sổng chuồng

Người dân bắt được 2 con cá sấu sổng chuồng

Theo hộ nuôi Nguyễn Văn Hải (ngụ huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp), trong quá trình thu mua, thương lái đã làm sổng cá sấu ra bên ngoài nên nhờ người dân bắt lại, trả tiền chuộc.  

Cá sấu sổng chuồng bơi ra mương

Trong quá trình nuôi nhốt, con cá sấu dài khoảng 1m ở Quảng Nam đã sổng chuồng, bò ra ngoài môi trường tự nhiên.