CSGT tỉnh Quảng Nam

Ra quân xử lý xe quá tải, cơi nới thành thùng xe trốn trạm cân

Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng chục lượt xe có dấu hiệu quá tải, nhiều chiếc cơi nới thành thùng xe lên đến khoảng 40cm bị dừng kiểm tra, sau đó đưa đi cân tải trọng…