CSGT tháo đồ xe vi phạm

Không có chuyện CSGT câu kết tháo đồ của phương tiện vi phạm giao thông

Đó là khẳng định của Phòng CSGT Hà Nội về clip có nhan đề: “Câu kết với CSGT tháo đồ của các phương tiện vi phạm”.