CSCĐ phạt vi phạm giao thông

Thẩm quyền xử phạt vi phạm giao thông đường bộ

Hỏi: Do điều khiển xe máy đi trái đường, Cảnh sát cơ động đã lập biên bản xử phạt hành chính bạn tôi. Xin hỏi Cảnh sát cơ động có thẩm quyền xử phạt lỗi vi phạm giao thông hay không? (Vũ Duy Long, TP Nam Định, tỉnh Nam Định)