CRII

Vietnam comes second within ASEAN on CRII

Vietnam does well on the Commitment to Reducing Inequality Index (CRII), coming second within ASEAN, and ranks 77 out of 158 countries this year.

Việt Nam đứng thứ 2 ASEAN về chỉ số giảm bất bình đẳng

Năm 2020, Việt Nam đứng thứ hai trong khu vực ASEAN. Trên phạm vi toàn cầu, Việt Nam xếp hạng 77 trên tổng số 158 quốc gia.