COVID-19 ở Italia

Lời kể kinh hoàng của bác sĩ Israel điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Italia

Một bác sĩ người Israel đang làm việc ở Parma, Italia nói rằng những bệnh nhân nhiễm COVID-19 trên 60 tuổi sẽ không được dùng máy hô hấp nhân tạo vì phải dành cho những người có cơ hội sống cao hơn.