COVID-19 G20\

G20 hủy họp vào phút trót vì tranh cãi Mỹ-Trung về WHO

Hội nghị cấp cao G20 bàn về dịch COVID-19 đã không thể diễn ra do những bất đồng giữa Mỹ và Trung Quốc xoay quanh cách Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ứng phó với dịch COVID-19.