CLMV-8

Chuẩn bị tốt để đảm bảo thành công cho các hội nghị cấp cao ACMECS-7, CLMV-8 và WEF – Mekong

Để đảm bảo cho thành công của các sự kiện đối ngoại quan trọng ACMECS 7, CLMV 8 và WEF-Mekong, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị cho các hoạt động ngoại giao quan trọng này tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia...