CAND khắc ghi lời Bác

Tổ chức chương trình nghệ thuật “CAND khắc ghi lời Bác dạy”

“CAND khắc ghi lời Bác dạy” là chương trình nghệ thuật đặc biệt của các nghệ sĩ, chiến sĩ Nhà hát CAND, dự kiến diễn ra tại Bắc Giang vào tối ngày 11/3