Bưu điện trong tôi

Phát động cuộc thi ảnh “Bưu điện trong tôi”

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam vừa tổ chức Lễ phát động cuộc thi ảnh với chủ đề “Bưu điện trong tôi”.