Bùi Văn Thiện

Giết người chỉ vì… 4.000 đồng

Tàn cuộc nhậu chỉ vì cự cãi thiếu 4.000 đồng, gã đàn ông 37 tuổi lấy kéo đâm chết bạn nhậu.