Boston Dynamics

Ông già Noel chuyển quà bằng... robot quân sự

Không cần Rudolph và những chú tuần lộc khác, ông già Noel của Boston Dynamics sẽ dùng những robot quân sự để kéo xe chở quà Giáng sinh.