Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng

An ninh mạng là chiếc khiên vững chắc bảo vệ thành quả chuyển đổi số

Sáng 28/1, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã trình bày tham luận tại Đại hội Đảng lần thứ XIII với chủ đề: "Chuyển đổi số quốc gia, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số".