Bộ sách công nghệ Giáo dục

Bộ sách công nghệ Giáo dục lớp 1 bị loại khỏi vòng thẩm định, GS Hồ Ngọc Đại nói gì?

Ngày 12-9, trong khuôn khổ buổi sinh hoạt chuyên đề do Hội Truyền thông số tổ chức tại Hà Nội, Giáo sư (GS) Hồ Ngọc Đại đã có những chia sẻ trước thông tin Bộ sách công nghệ giáo dục lớp 1 của ông gồm Tiếng Việt, Toán vừa bị Hội đồng thẩm định SGK loại khỏi vòng 1 vì không đạt các tiêu chí theo quy định.

Hội đồng thẩm định nêu lý do bộ sách Công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại bị loại

Hội đồng thẩm định SGK cho rằng, đánh giá các Bộ SGK được tiến hành theo nguyên lý ưu tiên sự phù hợp với chương trình mới. Nếu xét về các tiêu chí này, sách của GS Hồ Ngọc Đại không phù hợp.