Bộ lịch Xuân Canh Tý - 2020

Nhà xuất bản CAND trân trọng giới thiệu “Bộ lịch Xuân Canh Tý - 2020”

Các ấn phẩm Lịch CAND năm 2020 hướng tới tiêu chí là ấn phẩm văn hóa đặc sắc mang đặc trưng riêng của lực lượng Công an nhân dân, thể hiện truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND và tiếp tục xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ.