Bộ giáo dục

Bộ GD&ĐT rút lại dự thảo quy định về xử phạt sinh viên bán dâm gây tranh cãi

Vài giờ ngay sau khi công bố Dự thảo thông tư ban hành quy chế công tác học sinh, sinh viên, trong đó quy định sinh viên cao đẳng, trung cấp sư phạm bán dâm 4 lần sẽ bị đuổi học,  Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã rút lại dự thảo này. 

Còn trên 1 triệu trẻ em Việt Nam từ 5 đến 14 tuổi chưa được đến trường

Báo cáo Trẻ em ngoài nhà trường - Nghiên cứu của Việt Nam do Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với UNICEF Việt Nam vừa được công bố cho thấy, 30 năm qua, giáo dục Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu, tỷ lệ học sinh nhập học và hoàn thành cấp học tăng lên đáng kể.