Bộ Y tế không khuyến

Nón che giọt bắn là sáng tạo của địa phương, Bộ Y tế không khuyến cáo

"Bộ đã dựa trên khuyến cáo của Bộ Y tế để xây dựng các tiêu chí đánh giá một nhà trường an toàn, trong đó có các tiêu chí cứng: Giữ khoảng ách, đeo khẩu trang, rửa tay, khử khuẩn nhà trường... Nhưng không có tiêu chí nào phải đeo nón chống giọt bắn. Đây là sáng tạo của địa phương", Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nói.