Bộ Xây dựng

Gần cả trăm căn nhà bỏ hoang của Bộ Xây dựng chờ sập

Thống kê của Sở xây dựng tỉnh Đồng Tháp, trên địa bàn các huyện Thanh Bình, Tháp Mười và Cao Lãnh có khoảng 90 căn nhà bỏ hoang, có nguy cơ sập đổ trước mùa mưa, cần tháo dỡ. 

Cả nước vẫn cần thêm 200.000 căn nhà ở xã hội

Theo Bộ Xây dựng, giai đoạn năm 2012-2015, khu vực đô thị cần khoảng 700.000 căn hộ nhà ở xã hội và đến năm 2020 cả nước vẫn cần thêm khoảng 200.000 căn nhà ở xã hội.

Sớm đưa Quy chuẩn về vật liệu xây dựng vào thực tiễn

Tại Cần Thơ, Vụ Khoa học công nghệ (KHCN) và Môi trường (Bộ Xây dựng) phối hợp với Học viện Cán bộ quản lý Xây dựng và Đô thị, vừa tổ chức tập huấn “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng” tại khu vực ĐBSCL.