Bộ Tư lệnh tác chiến đặc biệt Thái Bình Dương

Vấn đề biển Đông ảnh hưởng trực tiếp đến ASEAN

Ngày 25/5, tại TP Đà Nẵng, Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng) và Bộ Tư lệnh tác chiến đặc biệt Thái Bình Dương (Hoa Kỳ) chủ trì hội thảo của Nhóm chuyên gia an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương, năm 2015. Dự hội thảo có 90 đại biểu đến từ 10 nước ASEAN, Ban Thư ký ASEAN, Hoa Kỳ, Australia, New Zealand, Nhật Bản, Mông Cổ.