Bộ Quốc phòng Việt Nam

Việt Nam - Campuchia hợp tác xây dựng pháp luật quân sự, quốc phòng

Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Campuchia nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực xây dựng pháp luật quân sự, quốc phòng, tích cực góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa quân đội hai nước.

69 tập thể và 22 cá nhân được trao tặng Huân chương của Lào

Thượng tướng Chăn-sạ-mỏn Chăn-nha-lạt, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước CHDCND Lào đã trao Quyết định khen thưởng Huân chương cho 69 tập thể và 22 cá nhân thuộc QĐND Việt Nam.