Bộ Quốc phòng Lào

Không một ai còn sống sót trong vụ tai nạn máy bay Mi-17 tại Lào

Bộ Quốc phòng Lào cũng xác nhận, không ai còn sống sót sau tai nạn này...

69 tập thể và 22 cá nhân được trao tặng Huân chương của Lào

Thượng tướng Chăn-sạ-mỏn Chăn-nha-lạt, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước CHDCND Lào đã trao Quyết định khen thưởng Huân chương cho 69 tập thể và 22 cá nhân thuộc QĐND Việt Nam.