Bình Hòa Phước

Chôm chôm Vĩnh Long tăng giá trở lại

Nguồn cung giảm, giá tăng nên người trồng chôm chôm ở Vĩnh Long phấn khởi nhưng lại rơi vào tình cảnh không còn hàng bán.