Bien Dong POC

Các giàn khoan đạt hệ số làm việc 99,9%

|Quý II/2017, Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIEN DONG POC) tiếp tục thực hiện tốt các chỉ tiêu chủ yếu trong công tác sản xuất kinh doanh, góp phần hoàn thành xuất sắc các mục tiêu chung được đề ra cho 6 tháng đầu năm 2017.

Petrovietnam tăng cường hợp tác với Tập đoàn Honeywell (Mỹ)

Hôm qua (23-5), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) và Tập đoàn đa công nghệ Honeywell đã kí với nhau biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác cho ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam.