Biên đạo múa Lê Ngọc Văn

Biên đạo múa người Việt nổi tiếng tại Anh về nước dàn dựng múa ballet

Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam (VNOB) cho biết, đơn vị này đã mời biên đạo múa nổi tiếng, hiện đang đầu quân cho Nhà hát Ballet quốc gia Anh (English National Ballet Theatre) Lê Ngọc Văn về biên đạo toàn bộ hai tác phẩm: Bolero và Suite en Blanc.