Biển Đông trong cục diện mới

Hội thảo "Biển Đông trong cục diện mới và đối sách của Việt Nam"

Sáng 19-12, tại thành phố Hạ Long, Học viện Ngoại giao đã tổ chức hội thảo quốc gia về Biển Đông với chủ đề “Biển Đông trong cục diện mới và đối sách của Việt Nam”, nhằm đánh giá tổng thể tình hình Biển Đông trong bối cảnh mới của quốc tế và khu vực, nhận diện các vấn đề chính sách đặt ra với Việt Nam.