Bidoup-Núi Bà

Quần thể thông hai lá dẹt quý hiếm có một không hai

Ở nước ta, thông hai lá dẹt đặc biệt quý hiếm có tên trong sách đỏ ngày nay chỉ được ghi nhận tại tiểu khu 75 và 61, khu vực Lán Tranh, xã Đưng K’nớ, huyện Lạc Dương và vùng rừng nguyên sinh giáp ranh giữa tỉnh Lâm Đồng với Khánh Hòa.