Bí thư Tỉnh ủy Bình Định

Đồng chí Hồ Quốc Dũng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Định

Đồng chí Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2016-202 đã được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Định khóa XX