Bí thư Thành ủy TPHCM

Bộ Chính trị kỷ luật ông Lê Thanh Hải, ông Lê Hoàng Quân

Bộ Chính trị quyết định cách chức Bí thư Thành ủy TPHCM đối với ông Lê Thanh Hải và cảnh cáo ông Lê Hoàng Quân.