Bệnh viện tư nhân

Nhiều bác sĩ ở các bệnh viện lớn của Ấn Độ hầu tòa vì tham gia buôn bán thận

Năm bác sĩ, trong đó có chủ tịch hội đồng quản trị một bệnh viện tư nổi tiếng tại Ấn Độ bị bắt hôm 10-8 vì tham gia đường dây buôn thận.

Cả nước hiện có hơn 170 bệnh viện tư nhân

Theo Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam cho biết, cả nước hiện có hơn 170 bệnh viện tư nhân, hơn 30.000 phòng khám tư và cơ sở dịch vụ y tế.