Bệnh viện quận 8

Trạm Cấp cứu vệ tinh thứ 33 tại Bệnh viện quận 8 chính thức hoạt động

Ngày 7/10, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, trên địa bàn quận 8 đã có thêm một trạm Cấp cứu vệ tinh thứ hai góp phần đáp ứng kịp thời và nhanh chóng nhu cầu cấp cứu của người dân trên địa bàn.