Bệnh viện Nhi Hải Dương

Bệnh viện Nhi Hải Dương nhanh chóng xác minh, xử lý đơn thư

Báo CAND nhận được đơn tố cáo của bạn đọc phản ánh về sai phạm của Bệnh viện Nhi Hải Dương, như không đảm bảo vệ sinh môi trường, thu tiền không đúng quy định, tồn tại trong thời gian dài nhưng không được xử lý. Kết quả xác minh cho thấy một số nội dung phản ánh của công dân có căn cứ và đã được cơ quan chức năng xử lý theo quy định.